Informacije za korisnike

Za učlanjenje u Biblioteku potrebno je:
◦ indeks
◦ lična karta/pasoš
◦ fotografija 30x35mm (za ličnu kartu)
◦ priznanica o uplati 100,00 dinara na žiro račun Filozofskog fakulteta
  broj: 840-1712666-26
  model: 97
  poziv na broj: 46-223-100237441
◦ obrazac za učlanjenje u Biblioteku (kod bibliotekara)

Učlanjenje u Biblioteku se obavlja radnim danima od 8 do 20 časova u Centralnoj studentskoj čitaonici (prizemlje), a izdavanje članskih karti je dva dana nakon toga.

Člansku kartu može da koristi samo lice na čije ime ona glasi. Ona važi za sve vreme studija i obavezno se mora pokazati dežurnom bibliotekaru pri svakom korišćenju usluga Biblioteke (pozajmljivanje publikacija, korišćenje računara u čitaonicama i sl.). U slučaju gubitka članske karte, korisnik je dužan da obnovi članstvo uz određenu novčanu nadoknadu.

Dodatne informacije:
telefon: 021 485 3986
E-mail: biblioteka@ff.uns.ac.rs

 

Vrh strane