Dekanat

Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš
dekan
e-mail adresa: dekanat@ff.uns.ac.rs

Prof. dr Olivera Knežević Florić
prodekan za finansijsko-materijalna pitanja
e-mail adresa: finans@ff.uns.ac.rs

Prof. dr Zoran Paunović
prodekan za međunarodnu saradnju i nauku
e-mail adresa: science@ff.uns.ac.rs

Prof. dr Jasmina Kodžopeljić
prodekan za nastavu
e-mail adresa: nastava@ff.uns.ac.rs

Prof. dr Milivoj Alanović
prodekan za poslove akreditacije, samovrednovanja i praćenja kvaliteta rada Fakulteta
e-mail adresa: akreditacija@ff.uns.ac.rs

Mirjana Galonja, sekretar Fakulteta
e-mail adresa: mirjana.jovanic@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/450 885

Student prodekan: Jelena Mirić
kontakt: 0656395320
e-mail: studentprodekan@ff.uns.ac.rs

Kabinet dekana
Isidora Gordić Fisković, šef kabineta dekana
e-mail: dekanat@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/450-690
fax: 021/450-929

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad

Slike

  • /uploads/attachment/strana/46/Dekanat.JPG
Vrh strane