Philosophiae Servias Oportet - Prva konferencija za nastavu filozofije, TEMA: Nastava etike, 25.05.2019.

Vreme 24. maj 2019. 13:18

Sa zadovoljstvom i radošću obaveštavamo vas da Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu organizuje prvu konferenciju posvećenu nastavi filozofije u srednjim stručnim školama i gimnazijama. Opšti naziv konferencije je Philosophiae Servias Oportet, a ovogodišnja tema je „Nastava etike”.

Cilj ove konferencije je da obezbedi institucionalni prostor za stručno usavršavanje, naučni rad i međusobno povezivanje nastavnika filozofije u srednjim stručnim školama i gimnazijama. Ideja za organizaciju skupa potekla je od činjenice da između Odseka za filozofiju i srednjoškolskih, odnosno gimnazijskih nastavnika ne postoji nikakva institucionalizovana saradnja. Namera nam je da organizovanjem konferencije institucionalno podržimo stručno usavršavanje nastavnika, koji bi na konferenciji imali priliku da predstave rezultate sopstvenog rada i istraživanja, kao i da svoja iskustva podele sa drugim nastavnicima. Takođe, cilj nam je i da se, kao Odsek za filozofiju, bolje povežemo sa nastavnicima filozofije – naročito na teritoriji Vojvodine, kako bismo u budućnosti zajedničkim naporima mogli da unapredimo nastavu filozofije i na srednjoškolskom i na visokoškolskom nivou, odnosno da unapredimo status filozofije kao nastavnog predmeta na svim nivoima obrazovanja i u svim obrazovnim ustanovama. Voleli bismo da se ovom prilikom bolje upoznamo sa svim problemima sa kojima se susreće naša struka, kao i sa načinima na koje ih zajednički možemo rešavati.

Tema „Nastava etike” odabrana je u svetlu načelnog statusa etike u savremenoj filozofiji, kao jednog od najperspektivnijih domena filozofije, ali takođe i u svetlu najavljene reforme srednješkolskog obrazovanja, unutar kog bi upravo etičke teme trebalo da imaju centralno mesto.

Konferencija „Nastava etike” održaće se 25.05.2019. godine u 10 časova u sali P9 u prizemlju Filozofskog fakulteta. Nakon konferencije biće objavljen i zbornik radova.

Odsek za filozofiju pokrenuo je proceduru da ova konferencija bude registrovana kao oblik stručnog usavršavanja (shodno Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika). Takođe, trenutno radimo na obezbeđivanju sredstava za refundiranje troškova puta za učesnike, te sve zainteresovane molimo da u prijavi naznače mesto iz kojeg dolaze na konferenciju. Za sve učesnike obezbeđujemo osveženje u kafe pauzama, kao i ručak.

Ovim putem srdačno vas pozivamo da uzmete učešća u radu ove konferencije, te da svojim izlaganjem doprinesete njenom održavanju i kvalitetu. Rok za prijavu izlaganja je 20. 04. 2019. godine. Molimo vas da nam do navedenog roka pošaljete naziv Vašeg izlaganja, kao i asptrakt sa ključnim rečima (na srpskom i engleskom jeziku), na adresu philosophiaeserviasoportet@gmail.com.

PROGRAM:

10:00h OTVARANJE SKUPA
prof. dr Dragan Prole, šef Odseka za filozofiju

10:15h PLENARNO PREDAVANJE
Dragan Krstić - „Problem teodiceje u svetlu nove metodike s prethodnim osvrtom na neke probleme nastave filozofije“

11:00h-12:40h PRVA SESIJA
moderator: doc. dr Nikola Tatalović

11:00h-11:20h
Jadranka Pešti: „Nastava etike u srenjim i stručnim školama – mogućnosti i izazovi“

11:20h-11:40h
Aleksandar Krstić: „Komunikativna filozofija obrazovanja i etika“

11:40h-12:00h
Danijela Grujić: „Odgovornost nastave etike pred epohom“

12:00h-12:20h
Marina Popović: „Metodika nastave etike u srednjoj školi“

12:20h-12:40h
Zlatko Jelisavac: „Etika ličnosti i odnos prema drugom“

12:40h-13:30h DISKUSIJA

13:30h-15:00h PAUZA ZA RUČAK

15:00h-17:00h DRUGA SESIJA
moderator: ma Goran Rujević

15:00h-15:20h
Aleksandar Stevanović: „Značaj moralnog razvoja u savremenom pristupu obrazovanju“

15:20h-15:40h
Robert Stojilović: „Filozofija kao ljudska potreba“

15:40h-16:00h
Branko Lukač: „Etika u raskoraku ili herojski stav (ili Heraklo na raskršću)”

16:00h-16:20h
Dejan Pejović: „Osnovni bioetički problemi“

16:20h-16:40h
Snežana Grujić: „Razlikovanje morala i etike“

16:40h-17:00h
Mirjana Krnić-Rakočević: „Zašto etika, a ne filozofija?“

17:00h-18:00h DISKUSIJA
18:00h ZATVARANJE KONFERENCIJE

Svi programi jednodnevne konferencije biće održani u sali P9 u prizemlju Filozofskog fakulteta.

Odsek za filozofiju
Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Slike

  • /uploads/attachment/najava/52/DSC_3747.JPG
Vrh strane