Tribina Odseka za psihologiju: Rad psihologa u zatvoru – procena i tretman počinilaca krivičnih dela

Vreme 07. maj 2019. 09:37
Predavač Diplomirani psiholog Predrag Kuzmanović
Organizator Odsek za psihologiju
Mesto Filozofski fakultet, svečana sala

Gost tribine će biti diplomirani psiholog Predrag Kuzmanović, zaposlen u Kazneno popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, a tribina će biti na temu:

Rad psihologa u zatvoru – procena i tretman počinilaca krivičnih dela, 15.05.2019. u 17:00, sala 114

Osnovni cilj tribine jeste da predstavi studentima način rada psihologa sa počiniocima krivičnih dela. Pažnja će biti posvećena predrasudama prema ovoj populaciji i povećanju racionalnog sagledavanja počinilaca krivičnih dela, osnovnim karakteristikama ove populacije, osnovnim elementima procene i tretmana.
Sadržaj tribine će činiti sledeće teme:
- Osnovni pojmovi (krivično delo, pritvoreno lice, osuđeni, zatvor,  vrste zatvora i vrste odeLjenja u zatvorima, uslovni otpust).
- Kriminalistička psihologija, forenzička psihologija i penološka psihologija – u čemu je razlika i šta koji psiholog radi.
- Da li treba raditi sa počiniocima krivičnih dela?  Svrha kažnjavanja, kažnjavanje naspram odmazde, opravdanost rada sa psihološkog aspekta i sa aspekta zajednice.
- Predrasude i glavne greške procene.
- Neke zajedničke karakteristike počinilaca krivičnih dela.
- Radna mesta psihologa u zatvoru: procena i ponovna procena rizika od vršenja krivičnih dela, procena rizika od nastupanja ugrožavajućeg ponašanja,  tretman i intervencije u krizi.
- Model procene počinilaca krivičnih dela.
- Model tretmana počinilaca krivičnih dela.
- Programi rada sa počiniocima krivičnih dela u Kazneno popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici.

Slike

  • /uploads/attachment/najava/40/Psihologija_tribina_KPZ.jpg
Vrh strane