VII međunarodna naučna konferencija: ”Lemki, Bojki, Huculi, Rusini – istorija, sadašnjost, materijalna i duhovna kultura”

Vreme 18. jun 2019. 13:40

ІІ KARPATSKI SIMPOZIJUM -
VII me
đunarodna naučna konferencija: ”Lemki, Bojki, Huculi, Rusini – istorija, sadašnjost, materijalna i duhovna kultura”

 

Povodom 100-godišnjice od osnivanja Rusinskog narodnog prosvetnog društva i

65- godišnjice od osnivanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

 

Novi Sad, Filozofski fakultet Novi Sad

Kino sala Zoran Konstantinovič, prizemlje.

21–22. juni 2019.

 

Program konferencije

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/najava/59/II_Karpatski_simpozijum.jpg
Vrh strane