Oglasna tabla

11.12.2018. - Odbrana završnog rada

Anita Skenderović, student OAS Pedagogije, brani završni rad na temu:

Uloga informaciono-komunikacione tehnologije u svakodnevici mladih, u  ponedeljak, 17.12.2018.  u 15.30, kab. 100

pred komisijom:
prof. dr Olivera Gajić, predsednik komisije
doc. dr Biljana Lungulov, član
prof. dr Milica Andevski, mentor.

Vrh strane