Електронски каталози библиотека

Корисници могу да врше претраживање у два електронска каталога, пошто су у њима заступљена каталошко-библиографски подаци о публикацијама.

Узајамно-каталошка база COBISS

Од 2007. године Библиотека је чланица библиотечко-информационог система COBISS.SR., кооперативног онлајн библиографског система и сервиса Виртуелна библиотека Србије.

Претраживање електронског каталога (COBISS) могуће је на три начина:
1. Основно претраживање, по 5 елемената (аутор, наслов, година издања, кључне речи и издавач) уз коришћење звездице (*), као џокер знака, и уз могућност ограничавања претраживања на језик и/или врсту грађе и/или могућност електронског приступа;
2. Изборно претраживање, по 28 елемената уз коришћење звездице (*), као џокер знака, и логичких оператора I, ILI, NE (AND, OR, NOT) и могућност прегледања унешених података по сваком од елемената. Претраживање се може ограничити на језик и/или могућност електронског приступа;
3. Командно претраживање, по свим могућим елементима који су понуђени у прегледу префикса и суфикса, уз коришћење звездице (*), као џокер знака, логичких оператора I, ILI, NE (AND, OR, NOT), као и оператора близине (WITH, NEAR). Претраживање се може ограничити на врсту градива и/или могућност електронског приступа.

Више о претраживању може се наћи у менију Помоћ електронског каталога.

Каталог библиотеке Филозофског факултета

Од 1996. до 2006. године, Библиотека је користила библиотечки софтверски систем БИСИС за унос и претраживање библиографске грађе. У том систему, формиран је електронски каталог који садржи око 17.000 библиографских записа.

Претраживање електронског каталога (BISIS) могуће је на два начина:
1. Основно претраживање, по 3 елемента (аутор, наслов и кључне речи) уз коришћење звездице (*), као џокер знака;
2. Изборно претраживање, по 28 елемената уз коришћење звездице (*), као џокер знака и логичких оператора I, ILI, NE (AND, OR, NOT) и могућност прегледања унешених података по сваком од елемената.

 

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/193/el_katalozi.jpg
Врх стране