Преговарачки поступак

- ЈН 41/2017 - Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда, набавка књига за потребе Библиотеке и научних пројеката Филозофског факултета
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација

Врх стране