Студентска служба - телефони

Радно време шалтера од 10:30 до 13:00.
Дежурни шалтер од 9:00 до 13:00.

Координатор службе: Жељка Несторовић
телефон: 021/485-3976
Емаил: stsluzba@ff.uns.ac.rs
телефон/факс: 021/450-628

Референт Мирјана Ћеран
телефон: 021/485-3971

Емаил: mceran@ff.uns.ac.rs и  masterstudije@ff.uns.ac.rs
Психологија, Компаративна књижевност са теоријом књижевности, Румунски језик и књижевност, Русински језик и књижевност, Словачки језик и књижевност и студенти на размени

Референт  Љиљана Попов
телефон: 021/485-3972

Емаил: ljilja.popov@ff.uns.ac.rs и masterstudije@ff.uns.ac.rs
Енглески језик и књижевност, Журналистика

Референт Бранислав Смук
телефон021/485-3973

Емаил: branislav.smuk@ff.uns.ac.rs и masterstudije@ff.uns.ac.rs
Педагогија, Српска филологија: Српски језик и књижевност, Српски језик у контакту са словачком/мађарском филологијом, Српска филологија: Српски као страни језик, Мађарски језик и књижевност, Лидерство у образовању

Референт Гордана Бурсаћ
телефон 021/485-3970

gordana.bursac@ff.uns.ac.rs и masterstudije@ff.uns.ac.rs
Историја, Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом, Немачки језик и књижевност, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење

Референт Ана Крајић
телефон 021/485-3975

Емаил: anak@ff.uns.ac.rs и masterstudije@ff.uns.ac.rs
Руски језик и књижевност, Филозофија, Социологија, Социјални рад, Социолог у социјалној заштити

Референт за докторске студије  Јелена Никић
телефон 021/485-3974, 021/485-3971
Емаил: doktorskestudije@ff.uns.ac.rs

Врх стране