О одсеку

Медијске студије основане су 2004. На том најмлађем одсеку Филозофског факултета настава се изводи на два акредитована студијска програма: основне академске студије Журналистика (VIII семестара, са звањем дипломирани новинар) од 2004. и мастер академске студије Комуникологија (II семестра, са звањем мастер комуникологије ) од 2010.
У наставном плану заступљени су предмети уже струке, матерњи језик и језик средине, страни језици и општеобразовни предмети. Настава је организована у облику предавања, вежби, новинарских радионица, као и новинарске праксе коју студенти похађају у штампаним и електронским медијима у Новом Саду и Војводини. Предмети уже струке, почевши од Увода у новинарство, преко Новинарства у штампаним медијима, Радијског и Телевизијског новинарства до Интернетског и Истраживачког новинарства, усмерени су на оспособљавање студената за рад у медијима, овладавање новинарским жанровима, комуникативним стратегијама и техникама новинарства и на формирање одговорног става према позиву новинара у савременом плуралистичком, мултиетничком и мултикултурном друштву.
Медијске студије на Филозофском факултету у Новом Саду јединствене су у  Србији по томе што се настава (делимично) изводи и на матерњим језицима за студенте припаднике мањинских заједница у Војводини (мађарски, словачки, русински и румунски). Студентима се пружа могућност да четворосеместралну наставу матерњег језика прате на српском, мађарском, словачком, румунском или русинском језику. Настава из два страна језика усмерена је не само на даље развијање језичких вештина, већ и на постизање комуникативне компетенције у складу са Европским оквиром за учење страних језика и упознавање са културама датих језичких заједница. Општеобразовни предмети, који делом својих садржаја улазе и у предмете уже струке, омогућују студентима да стекну основна знања из разних хуманистичких дисциплина, неопходних за обављање новинарског посла. Поред обавезних предмета у студијском програму заступљени су и изборни предмети, који омогућују студентима да усвоје знања из разних области, односно да овладају вештинама потребним за рад у медијима.
Одсек негује вишегодишњу сарадњу са сродним одсецима универзитета у Сегедину (Мађарска), Темишвару (Румунија), Сарајеву (Босна и Херцеговина), Скопљу (Македонија), Загребу (Хрватска), Љубљани (Словенија), Подгорици (Црна Гора), као и са новинарским одсецима Факултета политичких наука Универзитета у Београду и Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
Од 2005. до 2009. Одсек је реализовао пројекат Место и значај медијских студија за међурегионалну сарадњу (финансијер: Покрајински секретаријат за науку). На основу тог пројекта успостављена је сарадња са Одсеком за медије на Филозофском факултету у Сегедину.  Од 2009. Одсек организује међународну научну конференцију Мостови медијског образовања. На тој конференцији своје научне радове представљају стручњаци, истраживачи, представници академске заједнице и студенти мастер и докторских студија из области медијског образовања и  медија и транзиционе правде  из земље и иностранства. Од 2010. до 2013. Одсек је у сарадњи са Универзитетом у Фрајбургу (Швајцарска) реализовао пројекат Регионални програм промоције истраживања на Западном Балкану (РРПП). Од 2010. Одсек реализује и пројекат Дигиталне медијске технологије у друштвено-образовне промене (финансијер: Министарство науке Републике Србије) заједно са још шест факултета и Радио-телевизијом Војводине као представником медијског сектора који је  директан корисник пројектних истраживачких резултата.
Велики број студената журналистике и комуникологије добитници су награда на домаћим и међународним фестивалима за своје медијске производе, али и научно-стручне радове. Многи наши дипломирани студенти успешни су новинари у медијима не само у Војводини већ и у целој Србији и иностранству.                                                                                                                   
Специфичност Одсека јесте Међународни фестивал кратких радијских и телевизијских форми студената новинарства ‘On the Record’ , који се одржава од 2012. Циљ овог јединственог фестивала јесте промовисање унапређења квалитетног практичног рада са студентима на факултетима новинарства, размене искустава и развијање интеркултурног дијалога у земљама региона. Међународни стручни жири, који чине еминентни новинари из региона,  самостално одлучује о добитницима награда Фестивала.
Одсек поседује савремену радијску режију и радијски студио, јединице за дигиталну телевизијску монтажу и семинарску библиотеку са преко 3.000 публикација на српском и страним језицима. На Одсеку је запослено осам  наставника и шест сарадника, од којих се већина бавила или се и данас професионално бави новинарством. Савремени приступ настави  и науци, техничка опремљеност, предавачи са новинарским и научним искуством добре су карактеристике Медијских студија које студенти препознају.

 

Врх стране