О одсеку

Катедра за француски језик и књижевност основана је 1961. године. У првој школској години 1961/62. уписано је 15 студената. Следеће школске године није вршен упис студената, сходно одлуци Универзитета, али је Катедра за француски језик и књижевност продужила своју активност, одлуком Филозофског факултета, тако да је омогућено уписаним студентима да заврше студије.

Филозофски факултет поново оснива Катедру за француски језик и књижевност 1966. г. Тада је уписано 22 студената, али је већ априла 1967. године Републички Савет за образовање у Београду захтевао да се обустави рад групе за француски језик и књижевност. Органи управе Факултета су, међутим, решили да се уписаним студентима омогући да заврше своје студије на Филозофском факултету у Новом Саду. Све до 1972. г. група за француски језик и књижевност није уписивала нове студенте.

Године 1972. у Статут Филозофског факултета је, по одобрењу Скупштине САПВ, унета група за француски језик и књижевност. Тиме се окончао један период у историји Катедре за француски језик и књижевност који би се могао назвати припремним или експерименталним.

Оснивање Катедре за француски језик и књижевност везује се за име професора др Милоша Јовановића, њеног првог сталног наставника. Уз професора Јовановића, дужност предавача и првог Шефа Катедре поверена је др Влади Драшковићу; професор је такође био и др Никола Банашевић (почасни доктор Универзитета у Бордоу и Клерман-Ферану), а као лектори радили су Едуар Беглен и Андре Лескаје (са Филолошког факултета у Београду), придружили су им се касније доцент др Михаило Павловић као и лектор Мишел Обен. Нешто касније у рад Катедре укључили су се и др Слободан Витановић, др Радивоје Константиновић, др Марко Папић, др Нада Петровић, Надежда Винавер, Јованка Чемерикић... као и гостујући професори попут нпр. др Мухамеда Незировића из Сарајева и др Ристе Лаиновића из Ниша.

Уз садашње, наставу на Катедри изводили су: Мадлен Стеванов, проф. др Милорад Арсенијевић, мр Драгана Кнежевић, проф. др Племенка Влаховић, проф. др Душанка Точанац, проф. др Изабела Константиновић, проф. др Живојин Живојновић.

Године 1974, основан је Лекторат за румунски језик и књижевност, који ће прерасти у посебну катедру, затим 1979. Лекторат за италијански језик који, до дан данас, постоји у оквиру Одсека за романистику, као и Лекторат за шпански језик, основан 1997. године.

Током свог постојања Одсек је био носилац неколико значајних научних пројеката. Многи од радова или монографских публикација, докторских или магистарских радова, произишли су из истраживања у оквиру ових пројеката. Гостовања наших професора у Француској и Француза код нас, на разним симпозијумима и другим научним скуповима као и повремена размена предавача сведочи о сталној интеракцији у француско-српским односима уз подршке Француског културног центра у Београду.

Поред основних студија, на Катедри за француски језик и књижевност, од 1994. године организују се и последипломске студије из француског језика и француске књижевности.

 

Врх стране