О одсеку

Српска и јужнословенске књижевности изучавају се на Филозофском факултету у Новом Саду од његовог оснивања - 1954. године. Мењајући, током времена, свој назив, Одсек није изгубио свој основни идентитет, образовање наставника и професора српског (раније: српскохрватског) језика и књижевности. Уз предмете из области историје српске, хрватске, словеначке и македонске књижевности, меру обавезности имају и предмети којима се проучава светска књижевност, теорија књижевности, методологија проучавања књижевности, као и општестручни предмети.

Уз основне, од 2003. године Одсек има специјалистичке студије (руководилац мр Бранка Јакшић-Провчи) и магистарске студије, од школске 1960/1961. године, с прекидима, а континуирано од 1972/1973. године (руководилац проф. др Сава Дамјанов). Према постојећем Правилнику о магистарским студијама, студенти су у прилици да слушају курсеве угледних наставника и с других универзитета, уп. Н. Грдинић, Постдипломске студије на Одсеку за српску и упоредну књижевност. Поводом 25-годишњице рада (1973-1998) , Нови Сад 1998.

Уз садашње, професори овог Одсека били су: академик Младен Лесковац, проф. др Рудолф Коларич, проф. др Иванка Јовановић, проф. др Бошко Новаковић, академик Сретен Марић, проф. др Драгиша Живковић, академик Светозар Петровић, проф. др Боривоје Маринковић, а кадемик Милорад Живанчевић, проф. др Жарко Ружић, академик Милорад Павић, проф. др Божидар Ковачек, проф. др Јоже Погачник, проф. др Војислав Илић, проф. др Павле Илић, проф. др Мирослав Егерић, проф. др Бранко Милановић, проф. др Петар Милосављевић, проф. др Јелка Ређеп, академик Радомир Ивановић, проф. др Јован Делић, доц. др Драшко Ређеп.

Током свог вишедеценијског постојања Одсек је био носилац неколико значајних научних пројеката. Многи од радова или монографских публикација, докторских или магистарских радова, произишли су из истраживања у оквиру ових пројеката.

Наставници и сарадници били су лектори матерњег језика на иностраним универзитетима, гостујући професори у многим европским и ваневропским земљама; били су стипендисти значајних иностраних фондација (ДААД, Фулбрајт, ДФГ, Сасакава); учествовали су на скуповима националних или међународних референци.

Одсек има семинарску библиотеку с преко 30000 каталошких јединица посебних и периодичних публикација. У семинару се налази и легат академика Ђорђа Сп. Радојичића; у њему су значајне књиге, претежно за проучавање средњовековековне књижевности, фотографије и микрофилмови старих рукописа, као и корпус објављених и необјављених рукописа и комплетна преписка.

Врх стране