Асистент са докторатом

2019.

- Златомир Гајић, стављено на увид јавности у периоду: 10.04.2019. - 25.04.2019. Извештај
- Небојша Влашкалић, стављено на увид јавности у периоду: 08.02.2019. - 23.02.2019. Извештај
- Јелена Марићевић, стављено на увид јавности у периоду: 29.01.2019. - 14.02.2019. Извештај

2018.

- Јелена Марићевић, стављено на увид јавности у периоду: 26.06.2018. - 12.07.2018. Извештај
- Ивана Пајић, стављено на увид јавности у периоду: 04.04.2018. - 19.04.2018. Извештај

2017.

- Ивана Иванић, стављено на увид јавности у периоду: 14.06.2017. - 29.06.2017. Извештај
- Стефан Нинковић, стављено на увид јавности у периоду: 07.06.2017. - 22.06.2017. Извештај
- Зузана Тирова, стављено на увид јавности у периоду:  27.3.2017. - 11.4.2017. Извештај

 

Врх стране