Савет Факултета

Председник Савета
проф. др Јасмина Грковић-Мејџор

Заменик
проф. др Радослав Ераковић

Наставно особље
проф. др Предраг Новаков
доц. др Сања Нинковић
доц. др Ђура Харди
доц. др Павле Ботић
доц. др Дејан Пајић
проф. др Слађана Зуковић
проф. др Диана Поповић
доц. др Ивана Иванић
проф. др Стеван Константиновић
проф. др Владимир Баровић
проф. др Јасмина Грковић Мејџор
проф. др Радослав Ераковић
проф. др Дојчил Војводић
проф. др Адам Светлик
проф. др Срђан Шљукић
проф. др Жељко Калуђеровић
доц. др Чила Уташи

Ненаставно особље
Вања Фекић
Миладин Трифковић
Виолета Ракић
Мирослав Радека

Представници оснивача
проф. др Божо Милошевић
проф. др Јован Плавша
проф. др Љубиша Деспотовић
доц. др Ивана Миловановић
Снежана Михајловић

Представници студената
Марјан Мохан
Јелена Мирић
Далибор Мирић
Александар Остојић
Милош Раич

 

 

Пословник о раду Савета Филозофског факултета

Слике

  • /uploads/attachment/strana/45/Savet_FF.JPG
Врх стране