ас. Атила Пфајфер

Асистент
Одсек за историју
4853940
Научна областИсторија модерног доба
Датум избора 2. март 2018.

Предмети

15ИМ014Историја Балкана у новом веку
15ИМ015Верски и политички покрети у Хабзбуршкој Монархији (1526-1790)
15ИМ016Културни и политички покрети у Хабзбуршкој Монархији (1790-1918)
15ИСИС015Привреда и друштво у средњовековној Србији
15ИСИС017Историја Средње Европе у новом веку 1
15ИСИС025Историја Средње Европе у новом веку 2
15ИСИС135Колонизациона политика Хабзбурга на војвођанским просторима у XVIII веку
15ИСИС148Свакодневни живот у Хабзбуршкој монархији
15ИСИС152Историјска баштина Аустро-Угарске на војвођанском простору
15ИСИС155Колонизациона политика Хабзбурга на војвођанским просторима у XVIII веку
15МКМК003Историја Мађара у средњем веку
15МКМК011Историја Мађара у новом веку
15МКМК078Приватни живот у Мађарској у 18. и 19. веку
Врх стране