ас. Јована Шкорић

Асистент
Социјални рад
Датум избора 1. октобар 2017.

Предмети

15СРД1Увод у социјални рад и социјалну политику
15СРД6Теорије социјалног рада
15СРДМ1Људско понашање у социјалном окружењу
15СРДМ19Анализе социјалне политике
15СРДМ20Мултикултурни социјални рад и антидискриминаторне политике и праксе
Врх стране