ас. Мила Драгић

Асистент
Одсек за српски језик и лингвистику
Научна областСрпски језик и лингвистика
Датум избора 10. октобар 2016.

Предмети

15ЕЈЕЈ31Стандардни српски језик: морфосинтакса
15ЕЈЕЈ44Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице
15ЗУЗУ06Српски језик 2: Морфосинтакса
15ЗУЗУ08Лексикологија са фразеологијом српског језика
15НЈНЈ015Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице
15НЈНЈ028Лексикологија са фразеологијом српског језика
15НЈНЈ9Стандардни српски језик: морфосинтакса
15РЈРЈ021Стандардни српски језик: морфосинтакса
15РЈРЈ071Лексикологија са фразеологијом српског језика
15РНРН014Лексикологија са фразеологијом српског језика
15ФЈФЈ019Стандардни српски језик: морфосинтакса
15ФЈФЈ029Стандардни српски језик: синтакса сложене реченице
Врх стране