доц. др Ана Халас Поповић

Доцент
Одсек за англистику
4853852
Научна областАнглистика
Датум избора 24. април 2015.

Предмети

15ЕЈ001Енглески језик А2.1
15ЕЈ005Енглески језик А2.2
15ЕЈЕЈ02Обједињене језичке вештине 1
15ЕЈЕЈ09Обједињене језичке вештине 2
15ЕЈЕЈ30Методика наставе енглеског језика 1
15ЕЈЕЈ55Енглески глагол 1
15ЕЈЕЈ67Енглески глагол 2
15ЕМ027Студијско истраживачки рад
15ЕМ032Глотодидактички материјали у настави енглеског језика
15ЕФ2Обједињене језичке вештине 1
15ЕФ22Обједињене језичке вештине 2

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Употреба матерњег језика ученика у настави енглеског као страног језика у седмом разреду основне школе у Србији, Леонора Францишковић, 21.09.2018.
  • Подучавање културе у настави енглеског језика као страног у средњим школама у Србији – приступи, технике и ставови наставника, Марија Ашћерић, 28.06.2018.
  • Појмовне метафоре у политичком дискурсу енглеских и српских дневних новина, Светлана Теофиловић, 13.11.2017.
  • Метафорички и метонимијски обрасци у српским и енглеским идиомима са називима делова тела, Катарина Цветановић, 26.06.2017.
  • Мотивација и ставови према учењу енглеског језика у гимназијама и средњим стручним школама у Србији, Маја Стојановић, 17.05.2017.
Врх стране