доц. др Борис Стојковски

Доцент
Одсек за историју
021/485-3860
Научна областМедијевистика
Датум избора 9. новембар 2014.

Предмети

15ИД33Писани извори за средњовековну историју данашње Војводине
15ИМ002Методологија проучавања средњовековне историје
15ИМ010Историја средњовековне културе и друштва
15ИМ011Средњовековни владари и државе
15ИМ033Студијско истраживачки рад
15ИСИС008Историја Византије
15ИСИС011Западна Европа у средњем веку
15ИСИС013Словенске земље и Угарска у средњем веку
15ИСИС021Медитеран у средњем веку
15ИСИС056Средњовековне цивилизације и друштво
15ИСИС079Средња и Југоисточна Европа у средњем веку
15ИСИС113Извор и историографија о средњовековној Европи и Медитерану
15ИСИС114Јужна Панонија у доба сеобе народа
15ИСИС121Средњовековни човек у настави историје
15ИСИС122Средњовековно културно-историјско наслеђе Војводине у настави историје
15ИСИС151Културно-историјски споменици средњег века на тлу Војводине

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Renesansa Paleologa, Јована Калинић, 02.04.2019.
  • Спољна политика византијског цара Ираклија (610-641), Марко Капетановић, 02.04.2019.
  • Спољна политика цара Јована III Ватаца, Јован Николић, 30.10.2018.
Врх стране