доц. др Мирослав Павловић

Доцент
Одсек за историју
4853940
Научна областИсторија модерног доба
Датум избора 1. новембар 2018.

Предмети

15ЗУЗУ035Медији и међународни односи
15ИМ017Историја Русије (XVI-XVIII век)
15ИМ018Велика Француска револуција
15ИМ019Политичке идеологије XX века
15ИМ020Историја револуција у XX веку
15ИСИС020Општа историја XIX века
15ИСИС026Историја Османског царства
15ИСИС036Општа савремена историја
15ИСИС039Историја Русије (1801-1917)
15ИСИС059Историја САД (1774-1914)
15ИСИС060Историја САД у XX веку
15ИСИС082Историја Совјетског Савеза
15ИСИС083Светски ратови
15ИСИС139Историја XX века у књижевности и популарној култури
15ИСИС141Хладни рат

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Перцепција Османског царства у уџбеницима на Балкану, Душан Пиксиадес, 29.06.2019.
  • Независност Зимбабвеа и Југославија (1976-1980), Стефан Стевовић, 26.06.2019.
Врх стране