доц. др Владимир Михајловић

Доцент
Одсек за историју
485-3940
Научна областАрхеологија
Датум избора 5. јул 2016.

Предмети

15ЗУЗУ063Археологија и медији
15ИД4Археологија и историјски извори
15ИМ001Методологија проучавања античке историје
15ИМ004Археологија идентитета
15ИМ005Археологија античког империјализма
15ИМ033Студијско истраживачки рад
15ИМ035Римски свет и варвари
15ИСИС007Археологија
15ИСИС050Културно-историјски споменици 1
15ИСИС052Археологија конфликта
15ИСИС053Музеј у настави историје
15ИСИС055Римске провинције на централном Балкану
15ИСИС072Музеологија
15ИСИС074Културно-историјски споменици 2
15ИСИС076Култ и иконографија у римско доба
15ИСИС094Археологија Келта
15ИСИС095Археологија Авара
15ИСИС098Античка археологија и писани извори
15ИСИС100Култура сећања у антици
15ИСИС103Преримски Балкан и Панонија
15ИСИС106Касноантичка археологија
15ИСИС143Културно-историјско наслеђе: приступи и тумачења
15СРКС011Археологија идентитета

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Брачно задовољство: родни и социодемографски корелата, Јована Бачић, 09.09.2013.
Врх стране