проф. др Драгица Кољанин

Ванредни професор
Одсек за историју
485-3940
Научна областИсторија модерног доба
Датум избора 15. новембар 2015.

Предмети

15ИД31Настава историје у XIX и XX веку у Србији
15ИМ003Методологија проучавања модерне историје
15ИМ031Методичка пракса
15ИМ032Нови медији у настави историје
15ИМ033Студијско истраживачки рад
15ИСИС047Методика наставе историје 1
15ИСИС050Културно-историјски споменици 1
15ИСИС069Историја Југославије у уџбеницима
15ИСИС071Методика наставе историје 2
15ИСИС074Културно-историјски споменици 2
15ИСИС093Филм у настави историје
15ИСИС142Просвета и школство на окупационим подручијима у Србији (1941-1944)
15ИСИС156Инклузивно образовање и настава историје

Менторство

Мастер академске студије другог степена

 • Кључни појмови и образовна постигнућа ученика у основном образовању из националне историје 19. века, Маја Богданић, 31.10.2018.
 • Исходи учења о средњовековном културном наслеђу и формирање историјске свести у општем средњем образовању, Марина Кнежевић, 29.10.2018.
 • Стандарди знања из историје на крају основног образовања и њихова трајност, Лука Урсулеску, 18.12.2015.
 • Филм у настави историје, Марко Маринковић, 08.12.2015.
 • Настава историје у реформи образовања одраслих у Србији, Јелена Лилић, 22.10.2015.
 • ,,Просветни гласник“ о плановима и програмима наставе историје у основним и средњим школама у Србији ( 1952- 1974), Милан Гербер, 22.10.2015.
 • Развој школства у Ковачици, Јан Хрћан, 15.07.2015.
 • Откривање сакривеног-жена у српским школским уџбеницима историје (1945-2014), Кристина Јоргић, 04.07.2015.
 • Часопис ,,Учитељ“ 1920-1941.године и рад на југословенском државном и националном јединству, Александар Стевановић, 19.02.2015.
 • Југословенство у уџбеницима историје за гимназију у Црној Гори 1945-1990., Радован Фемић, 16.12.2014.
 • Историчар Михаило Динић-писац уџбеника, Милица Табаковић, 03.10.2014.
 • Кључни појмови у настави историје-постигнуће у VII и VIII разреду основне школе, Дарија Босанчић, 19.12.2013.
 • Развитак основног образовања у пријепољском крају до 1941. године, Милан Бабић, 28.11.2013.
 • Настава историје у школама у Србији од 1804. до 1914. године, Марина Курчулић, 22.04.2013.
 • Архив у настави историје, Дејан Живановић, 11.02.2013.
 • Сремски фронт, Јелена Тривковић, 24.01.2013.
 • Музеј у настави историје у основним школама са освртом на основне школе у Шапцу, Весна Добривојевић, 04.10.2012.
Врх стране