проф. др Гордана Штасни

Редовни професор
Одсек за српски језик и лингвистику
485-3850
Научна областСрпски језик и лингвистика
Датум избора 29. март 2018.

Предмети

15ДФЈ20Лексиколошко-фразеолошка истраживања српског језика
15ДФО12Методика српског језика
15ДФО13Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности
15МД013Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности
15МД014Методика српског језика
15МД028Лексиколошко-фразеолошка истраживања српског језика
15СФСФ045Методика наставе српског језика са глотодидактиком
15СФСФ057Методика наставе српског језика и књижевности
15СФСФ068Методички системи
15ФС001Методика наставе српског језика и књижевности - пракса
15ФС009Од значења ка деривационом моделу
15ФС027Студијско истраживачки рад

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Проблемски приступ драми у настави књижевности, Анкица Бенка, 16.11.2016.
  • Методичка обрада дијалектизама у одабраним приповеткама Лазе Лазаревића, Дуња Галетин, 12.01.2015.
  • Методичко моделовање епске народне песме, Јелена Тописировић, 12.12.2014.
  • Употреба савремених методичких система у настави српског језика, Јелица Липовац Дудаш, 07.10.2014.
  • Синтагматски лексички односи у народној епској поезији, Елеонора Опачић, 18.11.2013.
  • Страна лексика у роману Поп Ћира и Поп Спира Сревана Сремца, Невена Тадић, 17.10.2013.
  • Непознате речи у читанци за први разред, Слађана Шикора, 05.07.2013.
Врх стране