проф. др Гордана Штрбац

Ванредни професор
Одсек за српски језик и лингвистику
485-3852
Научна областСрпски језик и лингвистика
Датум избора 25. март 2016.

Предмети

15ДФЈ20Лексиколошко-фразеолошка истраживања српског језика
15ЗУЗУ06Српски језик 2: Морфосинтакса
15ЗУЗУ08Лексикологија са фразеологијом српског језика
15МД028Лексиколошко-фразеолошка истраживања српског језика
15НЈНЈ028Лексикологија са фразеологијом српског језика
15РЈРЈ021Стандардни српски језик: морфосинтакса
15РЈРЈ071Лексикологија са фразеологијом српског језика
15РНРН014Лексикологија са фразеологијом српског језика
15СЈСЈ063Фразеологија српског језика
15СФСФ035Функционална граматика српског језика
15СФСФ081Фразеологија српског језика
15ФС004Фразеологија српског језика
15ФС027Студијско истраживачки рад
15ФС032Лингвокултурологија

Менторство

Мастер академске студије другог степена

 • Фразеологија у романима Светолика Ранковића, Александра Вукојевић, 10.04.2019.
 • Фразеологизми с лексемом бог, Јелена Живановић, 05.09.2016.
 • Фразеологија у роману „Мисија Буенос Ајрес“ Пера Златара, Борис Вујасиновић, 13.07.2016.
 • Фразеологизми са обредном кулинарском лексиком- етнолингвистички приступ, Сузана Ђурић, 06.07.2016.
 • Рекција и семантика когнитивних глагола у роману „Нечиста крв“ Борисава Станковића, Наташа Лошић, 27.10.2015.
 • Фразеологизми у недељном листу " Време ", Тамара Отић, 30.09.2015.
 • Фразеологизми са соматизмом рука, Милица Ристић, 08.09.2014.
 • Фразеологизми с називима домаћих животиња, Маријана Томић, 15.07.2014.
 • Рекцијске допуне глагола (на примерима неколико семантичких група), Лејла Мутап, 27.06.2014.
 • Фразеологизми са називима дивљих животиња, Драгана Корда, 25.02.2014.
 • Концептуализација емоција у српској фразологији (на примеру страха, изненађења, чуђења и збуњивања), Мила Драгић, 03.10.2013.
 • Инструменталска глаголска рекција, Весна Војводић-Сантрач, 30.09.2013.
 • Фразеологизми с кулинарском лексиком, Милица Туцаков, 23.09.2013.
 • Поредбени фраземи у српском језику, Сања Танацковић, 20.03.2013.
 • Фраземе са називима боја, Јелена Војновић, 29.11.2012.
 • Фразеологизми пореклом из грчке митологије и историје, Сандра Вуксан, 02.07.2012.
 • Фразеологизми с називима јестивог биља, Гордана Вребалов, 28.06.2012.
Врх стране