проф. др Ифигенија Радуловић

Ванредни професор
Одсек за историју
485-3940
Научна областКласичне науке
Датум избора 6. новембар 2015.

Предмети

15ГЈ002Грчки језик А2.1
15ГЈ004Грчки језик А2.2
15ЕФ12Латински језик 1
15ЕФ29Латински језик 2
15ИД29Античка реторика
15ИД30Епика-извор изучавања прошлости
15ИМ001Методологија проучавања античке историје
15ИМ009Античка религија и митологија у настави класичних језика и историје
15ИМ033Студијско истраживачки рад
15ИСИС004Класични језик 1 - Латински 1
15ИСИС005Класични језик 1 - Грчки 1
15ИСИС009Класични језик 2 - Грчки 2
15ИСИС012Класични језик 2 - Латински 2
15ИСИС028Класични језик 3 - Латински 3
15ИСИС029Класични језик 3 - Грчки 3
15ИСИС041Класични језик 4 - Латински 4
15ИСИС042Класични језик 4 - Грчки 4
15ИСИС099Увод у античку књижевност
15ИСИС104Мит у античкој књижевности
15ИСИС105Увод у античку епиграфику
15ИСИС108Култура позне антике
15ИСИС109Култура сећања у античкој књижевности
15ИСИС110Античка биографија и просопографија
15ИСИС111Хришћанство у антици
15ИСИС144Античко наслеђе у европској култури
15РКРК12Латински језик 2
15РКРК19Латински језик 3
15РКРК27Латински језик 4
15РКРК4Латински језик 1
15СФСФ075Основе новозаветног грчког језика 1
15СФСФ076Рано хришћанство на Балкану
15СФСФ080Основе новозаветног грчког језика 2
15ФЈФЈ039Класични језик 1 - Латински 1
15ФЈФЈ048Класични језик 2 - Латински 2
15ФЈФЈ061Латински језик 3
15ФЈФЈ072Класични језик 4 - Латински 4
15ФЛФЛ021Класични језик 1 - Грчки 1
15ФЛФЛ030Класични језик 2 - Грчки 2
15ФЛФЛ040Класични језик 1 - Латински 1
15ФЛФЛ046Класични језик 2 - Латински 2

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Елеусинске мистерије, Димитрије Михајловић, 27.09.2016.
  • Религија старих Германа, Никола Беркловић, 29.09.2015.
  • Дидактичка улога видео игара у процесу учења античке историје и религије, Никола Вукановић, 06.12.2013.
Врх стране