проф. др Иван Јордовић

Редовни професор
Одсек за историју
021/485-3860
Научна областКласичне науке
Датум избора 28. октобар 2016.

Предмети

15ИД5Настанак и развој политичких институција и политичке мисли у античкој Грчкој
15ИД6Рецепција антике у српској историографији
15ИМ001Методологија проучавања античке историје
15ИМ006Античка Грчка у изворима и историографији
15ИМ007Стари Рим у изворима и историографији
15ИМ008Античка прошлост у настави историје
15ИМ033Студијско истраживачки рад
15ИНТ23Темељи научног и интердисциплинарног истраживања историје грчке политичке мисли у антици
15ИСИС002Историја старог Истока
15ИСИС003Античка Грчка
15ИСИС006Хеленизам
15ИСИС010Историја старог Рима
15ИСИС054Политичка мисао у античкој Грчкој
15ИСИС055Римске провинције на централном Балкану
15ИСИС077Тиранида у античко доба
15ИСИС078Војна историја античког света
15ИСИС100Култура сећања у антици
15ИСИС101Развој и рецепција античке историографије
15ИСИС102Историјска географија антике
15ИСИС107Политичка мисао у античком Риму

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Политичке инструкције Римске републике, Тијана Рупчић, 07.09.2015.
  • О монархији у Македонији на прелазу из класичног у хеленистичко доба: од Филипа ΙΙ до Антигона Гоната, Филип Митричевић, 18.06.2015.
  • Пунски ратови, Војин Гатарић, 20.02.2014.
  • Успон Цезара, Александар Антић, 10.06.2013.
  • Постигнућа ученика у процесу усвајања кључних појмова из историје у петом разреду основне школе, Виолета Ивковић, 20.10.2011.
Врх стране