проф. др Јасмина Дражић

Ванредни професор
Одсек за српски језик и лингвистику
485-3850
Научна областСрпски језик и лингвистика
Датум избора 29. март 2018.

Предмети

15ДФО2Српска културно специфична лексика
15ЕЈЕЈ06Српски језик: Основи језичке културе и писмености
15ЕФ13Српски језик: Основи језичке културе и писмености
15ЗУЗУ081Српски језик: Основи језичке културе и писмености
15ИСИС030Српски језик: Основи језичке културе и писмености
15МД013Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности
15МД014Методика српског језика
15МД039Српска културно специфична лексика
15МКМК038Српски језик: Основи језичке културе и писмености
15РЈРЈ072Српски језик: Основи језичке културе и писмености
15РНРН004Српски језик: Основи језичке културе и писмености
15СЈСЈ028Лексикологија српског језика
15СЈСЈ047Лексичка семантика
15СЛСЛ048Српски језик: Основи језичке културе и писмености
15СРКС002Методичке апликације у настави српског језика као страног
15СРКС003Студијско истраживачки рад
15СРКС007Функционална граматика српског као страног језика
15СРКС008Нове технологије у настави страног језика - учење на даљину
15СФСФ063Лексичка семантика
15СФСФ079Правописно-граматичка норма и редиговање текста
15СЦСЦ006Српски језик: Основи језичке културе и писмености
15ФС015Колокације у теорији и пракси
15ФС027Студијско истраживачки рад

Менторство

Мастер академске студије другог степена

 • Језичке и стилске грешке у електронским коментарима читалаца на тему здравља, Нада Прунић, 04.09.2019.
 • Колокациони опсег именице рад и лексема из њеног семантичко-деривационог гнезда, Соња Митровић, 29.10.2018.
 • Размевање англицизама ученика основне школе: компаративна анализа - изворни и неизворни говорници српског језика, Светлана Бошњак, 29.10.2018.
 • Језик и стил коментара читалаца спортских вести, Марија Илић, 29.10.2018.
 • Синонимне лексеме кућа и дом у колокацијама, Жана Зарач, 28.09.2018.
 • Колокациони опсег лексеме мир и њених деривата, Миљана Марјановић, 28.02.2018.
 • Колокациони опсег именице обичај и лексема из њеног семантичко-деривационог гнезда, Катарина Нешић, 28.02.2018.
 • Колокациони опсег лексема питање и одговор, Данка Којчиновић, 28.02.2018.
 • Синонимне лексеме мрак, ноћ, тама у колокацијама, Милица Ђокић, 13.10.2017.
 • Колокациони опсег лексема из тематског поља НОВАЦ, Татјана Макивић, 29.09.2017.
 • Колокациони опсег лексема из тематске групе трговина: лексиколошки и лексикографски аспекти, Јелена Несторовић, 29.09.2017.
 • Колокациони опсег лексема из тематске групе музичких иструмената, Мирко Лукић, 26.01.2017.
 • Антонимски придевски парови у колокацијама: семантичка анализа и педагошка примена, Јована Терзић, 21.10.2016.
 • Постојани лексички синтагматски спојеви у настави српског као страног језика: теоријско-методолошка полазишта и педагошке импликације, Ана Ковачевић, 08.07.2016.
 • Језочке грешке у коментарима читалаца електронских новина, Јована Милошев, 22.03.2016.
 • Садржаји културе у настави српског језика као страног, Горана Николић, 29.07.2015.
 • Вештина читања у настави српског језика као страног, Јелена Перишић, 29.06.2015.
 • Колокације са придевима висок и низак и широк и узак, Вања Вулин, 03.02.2015.
 • Придевски синоними у колокацијама (лексиколошко-лексикографскои и педагошки аспект), Биљана Ђурђевић, 07.11.2014.
 • Изреке и пословице српског језика у настави српског као Л2, Нинослава Вучковић, 17.10.2014.
 • Вештина писања у настави српског језика као страног, Тијана Марковић, 27.06.2014.
 • Синтагматски лексички спојеви у уџбенику „Научимо српски 2“ (лексиколошки и лексикографски аспекат), Драгана Симеуновић, 20.03.2014.
 • Терминологија у граматикама за 6,7,8. разред: критички осврт и компаративна анализа, Мирјана Богдановић, 27.09.2013.
Врх стране