проф. др Јасмина Грковић-Мејџор

Редовни професор
Одсек за српски језик и лингвистику
85-3850
Научна областСрпски језик и лингвистика
Датум избора 15. јун 2000.

Предмети

15ДФЈ33Историјска лингвистика
15ИНТ5Историјска лингвистика
15МД027Историјска лингвистика
15СФСФ003Старословенски језик 1
15СФСФ009Старословенски језик 2
15СФСФ014Српскословенски језик
15СФСФ037Упоредна граматика словенских језика 1
15ФС002Основи старословенске синтаксе
15ФС027Студијско истраживачки рад

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Допуне глагола перцепције у Даниловом зборнику, Мина Павловић, 22.09.2016.
  • Ортографске и фонетске црте одломка Триода цветног из 16. века, Ирина Дамјанов, 08.10.2014.
  • Апсолутни датив у Житију краља Милутина од архиепископа Данила II, Александра Цолић, 03.10.2014.
  • Супинске конструкције у Маријином јеванђељу, Милица Вукадиновић, 16.12.2011.
  • Падежне конструкције за исказивање простора и времена у Маријином јеванђељу, Тања Крстић, 07.12.2010.
  • Синтакса инфинитива у "Маријином јеванђељу", Ивана Чанчар, 25.06.2010.
Врх стране