проф. др Маја Марковић

Редовни професор
Одсек за англистику
485-3852
Научна областАнглистика
Датум избора 9. јануар 2018.

Предмети

15ДФЈ2Фонолошки аспекти усвајања језика
15ДФЈ26Експериментално истраживање језика - акустичка анализа гласовних низова II
15ДФЈ5Експериментално истраживање језика-акустичка анализа гласовних низова 1
15ЕЈЕЈ10Фонетика енглеског језика
15ЕЈЕЈ17Фонологија енглеског језика
15ЕЈЕЈ37Виши курс фонологије
15ЕЈЕЈ56Теоријска граматика 1
15ЕМ001Техника научног рада
15ЕМ002Теорија језика и усвајања језика
15ЕМ007Примењена фонетика и фонологија
15ЕМ008Фонолошка теорија
15ЕМ013Симултано превођење
15ЕМ027Студијско истраживачки рад
15ЕФ23Фонетика енглеског језика

Менторство

Мастер академске студије другог степена

 • Прозодијске карактеристике различитих типова фокуса у српском језику, Ана Катић, 30.10.2018.
 • Типологија и структура консонантских низова у слогу у енглеском и српском, Александар Живановић, 27.09.2017.
 • Поређење стратегија преузимања редоследа говорника у панел дискусијама на енглеском и српском језику, Ема Пандрц, 27.09.2017.
 • Поређење интонација упитних реченица у британском и америчком варијатету енглеског језика, Нађа Крмар, 09.02.2017.
 • Улога двојезичности приликом усвајања изговора консонаната енглеског језика српских и русинских ђака на раном узрасту, Марина Ћурић, 29.09.2016.
 • Усвајање акценатског обрасца енглеског језика код ученика средње школе чији је матерњи језик српски, Јасна Цвијановић, 29.09.2016.
 • Усвајање монофтонга енглеског језика код изворних говорника српског језика различитих узраста, Федора Брадаш, 30.10.2015.
 • Превођење енглеских идиома и културнo-специфичних речи на српски: корпусно истраживање незваничних титлова серије „Топ гир“, Јована Ченејац, 27.10.2015.
 • Усвајање енглеског фрикатива код изворних говорника мађарског и српског, Шаролта Нађ, 30.09.2015.
 • Акустичне карактеристике наглашених самогласника у британском и америчком енглеском, Тереза Бојковић, 30.09.2015.
 • Утицај стратегије учтивости на значење у судском тумачењу, Маријана Опанчина, 22.06.2015.
 • Гранични тон интонацијских фраза у енглеском и српском језику, Милица Кораћ, 22.05.2015.
 • Превођење корисничког интерфејса и терминологија у оперативном систему Wиндоwс 7 локализованом на српски: корпусна анализа, Александар Шкорић, 25.02.2015.
 • Синтактичка структура спецификацијских копулативних клауза у српском језику, Валентина Ђорић, 14.10.2014.
 • Превођење финансијске и банкарске терминологије: преводилачки поступци у енглеским преводима српских закона о хартијама од вредности, Јелена Вукосављевић, 30.09.2014.
 • Развој критеријума за процену рачунарски подржаног превођења :теоријски,методолошки и практични аспекти, Марија Хладни, 04.07.2014.
 • Преводилачка пракса у званичним и незваничним аудио-визуелним преводима из перспективе рачунарски подржаног превођења, Бранислав Столић, 04.07.2014.
 • Англицизми и преводилачки поступци у српској рачунарској технологији – дијахронијско корпусно истраживање, Александар Костић, 11.04.2014.
 • Рутине у настави енглеског језика на раном узрасту, Слађана Теодоровић, 13.09.2013.
 • Квантитативна анализа преводилачке праксе и грешка у романима Терија Прачета, Маја Љуба, 29.08.2013.
 • Положај клитика у српскохрватском-утицај дужине фонолошких јединица, Јелена Маравић, 29.08.2013.
 • Англицизми у колумни Нуспојаве часописа Време-анализа из перспективе пошиљаоца поруке, Тамара Станојевић, 19.04.2013.
 • Квантитативна анализа преводилачке и транскрипционе праксе у српском издању Националне географије: корпусно истраживање, Милош Милановић, 19.04.2013.
 • Акустичне карактеристике реченичног акцента-уски фокус, Марија Ратанчић, 01.02.2013.
 • Преводилачка пракса у вестима српског сервиса Глас Америке-квантитативна анализа енглеско-српског паралелног корпуса, Дајана Ковачевић, 03.12.2012.
 • Старосно доба као фактор учења страног језика код одраслих, Зора Трнинић, 03.12.2012.
 • Супстандардна лексика америчког енглеског друге половине века модерни текстови, Немања Јаковљевић, 06.09.2012.
 • Дијахронијска анализа родно обележених речи и синтагми у средњoeнглеском-компаративна истраживања, Мирјана Сердар, 06.09.2012.
 • Утицај рада на изговору у настави енглеског језика на разумљивост ученика, Аница Ђокић, 29.03.2012.
 • Изговор енглеских дифтонга од стране говорника српског – акустичке карактеристике, Ромео Млинар, 23.12.2011.
 • Анализа доследности превођења терминологије у софтверима за канцеларијско пословање при њиховој локализацији на српски језик, Јасмина Фаранов, 28.06.2011.
 • Јаке и слабе форме функцијских речи при усвајању другог страног језика, Јелена Исаиловић, 19.05.2011.
 • Процеси граматикализације у пиџинима и креолима, Милица Пајчић, 16.10.2010.
 • Карактеристике интонације дискурса у британским и америчким вестима, Мартина Ћетковић, 10.09.2010.
 • Карактеристике говорног ритма у енглеском и српском језику, Маја Бјелица, 06.05.2010.
 • Артикулациони и акустички опис опструената у енглеском и српском језику, Бојана Јаковљевић, 23.12.2009.
 • Билингвални развој фонолошких аспеката у процесу усвајања енглеског као страног језика-приказ случаја, Сања Мијатовић, 15.12.2009.
 • Prozodija u razgovornom diskursu, Ксенија Богетић, 28.10.2009.
Врх стране