проф. др Марина Курешевић

Ванредни професор
Одсек за српски језик и лингвистику
485-3852
Научна областСрпски језик и лингвистика
Датум избора 29. март 2018.

Предмети

15ДФЈ41Језик и стил српске средњовековне књижевности
15РЈРЈ050Упоредна граматика словенских језика 1
15РЈРЈ062Упоредна граматика словенских језика 2
15РНРН018Старословенски језик
15РНРН019Упоредна граматика словенских језика 1
15СЈСЈ003Старословенски језик
15СЈСЈ009Историја српског књижевног језика 1
15СЛСЛ005Старословенски језик
15СЛСЛ041Упоредна граматика словенских језика 1
15СЛСЛ052Упоредна граматика словенских језика 2
15СФСФ046Упоредна граматика словенских језика 2
15ФС002Основи старословенске синтаксе
15ФС014Филолошка анализа српскословенски текстова: синтаксички ниво
15ФС027Студијско истраживачки рад

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Хипотактичке структуре у Варуховом откровењу (у препису из рукописног зборника манастира Савина, број 29), Јована Станишић, 17.10.2018.
  • Реченичне структуре за исказивање семантичке субординације у "Житију Светог Симеона" Светога Саве, Марија Михајловић, 10.10.2018.
  • Синтаксичко-семантичка и прагматичка анализа активних партиципа у адвербијалној употреби у Рукопису А Српске Александриде (XV век), Сања Петровић, 30.03.2018.
  • Хипотактичке структуре у три преписа Приповетке о Еладију: компаративна анализа, Бојана Тадић, 21.12.2017.
  • Инфинитив у делу „Стефанит и Ихнилатˮ: филолошка и функционалностилска анализа, Сања Дакић, 25.10.2017.
  • Употреба активних партиципа у повести ,,Стефанит и Ихнилат" из 17. века, Милица Рабреновић, 29.09.2017.
  • Хипотактичке структуре за исказивање темпоралних односа у делу „Стефанит и Ихнилат”: филолошка и функционалностилска анализа, Весна Бајић, 19.09.2017.
  • Употреба инфинитива у Новаковићевом издању Српске Александриде ( препис из друге половине 15. века), Нађа Ракановић, 13.07.2017.
  • Апсолутни датив и зависна реченица у Житију архиепископа Данила II, Бранислава Марјановић, 29.09.2015.
  • Синтаксичко-семантичка и прагматичка анализа активних партиципа у текстовима о оснивању и паду Цариграда, Драгана Кулић, 22.11.2013.
Врх стране