проф. др Наташа Киш

Ванредни професор
Одсек за српски језик и лингвистику
485-3850
Научна областСрпски језик и лингвистика
Датум избора 4. јун 2018.

Предмети

15ДФЈ14Синтакса и семантика стандардног српског језика
15СЈСЈ001Увод у лингвистику 1:Темељи језика
15СЈСЈ006Увод у лингвистику 2: Темељи науке о језику
15СЈСЈ015Општа лингвистика 1: Појмовник и систематизација
15СЈСЈ020Општа лингвистика 2: Теорије
15СФСФ001Увод у лингвистику 1:Темељи језика
15СФСФ006Увод у лингвистику 2: Темељи науке о језику
15СФСФ013Општа лингвистика 1: појмовник и систематизација
15СФСФ019Општа лингвистика 2. теорије
15СФСФ026Синтакса и семантика падежа
15СФСФ033Општа лингвистика 3: савремени правци
15ФС010Номинализационе структуре у стандардном српском језику
15ФС027Студијско истраживачки рад

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Употреба девербативних и деадјективних именица у средњошколским уџбеницима, Дајана Сувајац, 24.10.2018.
  • Номинализационе структуре у Енциклопедији мртвих Данила Киша, Јелена Арсенијевић, 23.10.2018.
  • Употреба номинализација у уџбеницима из физике за основну школу, Сања Старчевић, 20.09.2018.
  • Употреба девербативних именица у Андрићевом роману Проиклета авлија, Јелена Средић, 28.09.2017.
  • Парцелација реченице у приповеткама Борисава Станковића, Невена Косановић, 03.02.2017.
  • Девербативне и деадјективне именице у раду "Карате правила и спортска карате борба", Сања Цвркота, 07.10.2016.
  • Девербативне именице у Андрићевом роману Госпођица, Марина Ратков, 29.09.2016.
  • Утицај бирократског језика на средњошколце, Јована Симић, 12.10.2015.
  • Деадјективне именице изведене од трпних придева (творбена, синтаксичка, семантичка анализа), Мирјана Михајлов, 01.04.2015.
Врх стране