проф. др Соња Филиповић-Ковачевић

Ванредни професор
Одсек за англистику
485-3852
Научна областАнглистика
Датум избора 21. март 2017.

Предмети

15ДФЈ9Енглеско-српска когнитивна семантика
15ЕЈЕЈ02Обједињене језичке вештине 1
15ЕЈЕЈ09Обједињене језичке вештине 2
15ЕЈЕЈ75Когнитивна семантика
15ЕМ001Техника научног рада
15ЕМ003Контактна лингвистика
15ЕМ004Когнитивнолингвистички модели комуникације
15ЕМ027Студијско истраживачки рад
15ЕФ2Обједињене језичке вештине 1
15ЕФ22Обједињене језичке вештине 2
15СФСФ052Енглеско-српски језички контакти

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Идиоми са називима домаћих животиња на енглеском језику: когнитивнолингвистички приступ, Марија Секулић, 29.09.2017.
  • Семантика идиома с појмовима бело и црно у енглеском и српском језику, Урош Алексић, 09.07.2015.
  • Калкови у преводима америчких филмова и серија на српски језик, Драгана Перић, 02.07.2015.
  • Комисивни и директивни говорни чинови у одабраним филмским дијалозима на енглеском и српском језику, Мина Недељковић, 26.02.2015.
  • Разумевање ироније и индикатора ироније у америчком и српском ситуационим комедијама, Ивана Амиџић, 17.12.2014.
  • Утицај енглеског језика на српски у регистру економије: семантички аспекти, Софија Мирковић, 18.11.2014.
  • Структурни и садржински аспекти адаптације англицизама у српском језику у области бодибилдинга, Александра Дудаш, 06.10.2014.
  • Семантика идиома с називима птица у енглеском и српском језику, Сања Стојаковић, 06.10.2014.
  • Превођење колокација са енглеског језика на српски у роману "Да Вуинчијев код": критичка анализа, Ружица Вуковић, 30.10.2013.
  • Семантички аспекти адаптације англицизама у таблоидима на српском језику, Бинела Хамидовић, 27.11.2012.
Врх стране