проф. др Весна Манојловић-Николић

Ванредни професор
Одсек за историју
485-3940
Научна областАрхеологија
Датум избора 16. новембар 2017.

Предмети

15ЗУЗУ063Археологија и медији
15ИД4Археологија и историјски извори
15ИМ001Методологија проучавања античке историје
15ИМ004Археологија идентитета
15ИМ005Археологија античког империјализма
15ИМ033Студијско истраживачки рад
15ИМ035Римски свет и варвари
15ИСИС007Археологија
15ИСИС050Културно-историјски споменици 1
15ИСИС052Археологија конфликта
15ИСИС053Музеј у настави историје
15ИСИС072Музеологија
15ИСИС074Културно-историјски споменици 2
15ИСИС076Култ и иконографија у римско доба
15ИСИС094Археологија Келта
15ИСИС095Археологија Авара
15ИСИС098Античка археологија и писани извори
15ИСИС100Култура сећања у антици
15ИСИС103Преримски Балкан и Панонија
15ИСИС106Касноантичка археологија
15ИСИС143Културно-историјско наслеђе: приступи и тумачења
15СРКС011Археологија идентитета

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Стећци и некрополе са стећцима: примери са подручја општине Бајина Башта, Петар Чолић, 27.06.2018.
  • Тетрархија: Галерије и Феликс Ромулојана, Андор Фуро, 18.06.2015.
  • Историја и археологија Скордиска: ратничка опрема из средњег Подунавља, Александар Живојиновић, 25.09.2014.
  • Иконографија Акропоља у V веку пре нове ере, Бранислав Абјановић, 19.04.2012.
Врх стране