проф. др Владан Гавриловић

Редовни професор
Одсек за историју
485-3940
Научна областИсторија модерног доба
Датум избора 3. јул 2014.

Предмети

15ИД19Историја српског народа у Хабзбуршкој Монархији од XVI од XVIII века
15ИМ003Методологија проучавања модерне историје
15ИМ025Сеоба Срба у Руско Царство у XVIII веку
15ИМ033Студијско истраживачки рад
15ИСИС018Помоћне историјске науке
15ИСИС019Историја српског народа од XVI до XVIII века
15ИСИС048Архивистика
15ИСИС063Културно политички развој српског народа (1790-1849)
15ИСИС087Историја Карловачке митрополије
15ИСИС088Правно-политички положај Срба у Хабзбуршкој Монархији (1690-1849)
15ИСИС138Културна и друштвена историја Срба у Хабзбуршкој монархији (1790-1918)
15ИСИС145Српско друштво и култура од XVI до почетка XX века
15ИСИС154Историја Срба у настави у XIX веку

Менторство

Докторске академске студије трећег степена

 • Политичка и културна делатност митрополита Павла Ненадовића, Ненад Нинковић, 15.07.2015.

Мастер академске студије другог степена

 • Слободни краљевски градови Бачке у 18. веку, Тамара Миливојчев, 13.10.2016.
 • Крсташки ,,Оutremer,, 1098-1291., Александар Новаковић, 21.11.2014.
 • Историја Балканских ратова, Мирослава Рашић, 22.05.2014.
 • Шајкашки батаљон од оснивања 1763.до развојачења 1873.године, Стеван Славнић, 16.12.2013.
 • Светозар Милетић и "Источно питање", Ивана Светлик, 22.01.2013.
 • Пример војног племства у угарској породици Текелија, Зорица Јовановић, 06.03.2012.
 • Никола Пашић и стварање југословенске државе, Слободан Грбић, 30.09.2011.
 • "Јелена Балшић ", Марија Бјелица, 13.05.2011.
 • Никола Пашић и стварање југословенске државе, Марко Филипендин, 11.05.2011.
 • Српска књижевност и публицистика према Илирском покрету, Јасенка Лазић, 07.03.2011.
 • Школство у Карловачкој митрополији 1790-1812., Ненад Нинковић, 22.02.2009.
Врх стране