проф. др Жељко Марковић

Ванредни професор
Одсек за српски језик и лингвистику
485-3850
Научна областСрпски језик и лингвистика
Датум избора 21. март 2017.

Предмети

15ДФЈ35Лексикологија и лексикографија савременог српског језика
15РНРН025Упоредна граматика словенских језика 2
15СКСК032Словеначки језик 1
15СКСК084Словеначки језик 2
15СРКС002Методичке апликације у настави српског језика као страног
15СРКС003Студијско истраживачки рад
15СФСФ032Словеначки језик 1
15СФСФ044Словеначки језик 2
15ФС019Увод у контрастирање словенских језика

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Релативне реченице у српском и словеначком језику, Тамара Пецо, 29.09.2015.
  • Ономастикон романа Пролом бранка Ћопића, Драгана Лалић, 11.09.2015.
  • Контрастивна анализа руских фразеологизама и њихових српских превода у 20. веку на корпусу Чеховљевих приповедака, Тамара Беретић, 31.08.2015.
  • Ономастикон романа " Велики рат "Александра Гаталице, Јелена Радошевић, 13.07.2015.
  • Систем падежа са узрочним значењем у српском језику и еквивалентне конструкције у македонском, Дајана Гелер, 03.10.2014.
  • Предлошко-падежне конструкције с темпоралним значењем у српском и словачком језику, Сања Брдар, 02.10.2013.
  • Предлошко-падежне конструкције са спацијалним значењем у српском и словеначком језику (на примерима из романа Борислава Пекића Беснило / Steklina), Ана Самарџић, 30.11.2012.
  • Топонимија атара Руме, Данијела Милићевић, 19.06.2012.
Врх стране