проф. др Золтан Ђере

Редовни професор
Одсек за историју
485-3940
Научна областИсторија модерног доба
Датум избора 23. април 2015.

Предмети

15ИД16Културна историја Хабзбуршке монархије
15ИД17Историја Краљевине Мађарске (1790-1849)
15ИМ003Методологија проучавања модерне историје
15ИМ014Историја Балкана у новом веку
15ИМ015Верски и политички покрети у Хабзбуршкој Монархији (1526-1790)
15ИМ016Културни и политички покрети у Хабзбуршкој Монархији (1790-1918)
15ИМ033Студијско истраживачки рад
15ИСИС015Привреда и друштво у средњовековној Србији
15ИСИС017Историја Средње Европе у новом веку 1
15ИСИС025Историја Средње Европе у новом веку 2
15ИСИС058Историја Средње Европе (1526-1970)
15ИСИС081Историја Средње Европе (1790-1918)
15ИСИС135Колонизациона политика Хабзбурга на војвођанским просторима у XVIII веку
15ИСИС148Свакодневни живот у Хабзбуршкој монархији
15ИСИС152Историјска баштина Аустро-Угарске на војвођанском простору
15ИСИС155Колонизациона политика Хабзбурга на војвођанским просторима у XVIII веку
15МКМК003Историја Мађара у средњем веку
15МКМК011Историја Мађара у новом веку
15МКМК078Приватни живот у Мађарској у 18. и 19. веку

Менторство

Мастер академске студије другог степена

 • Битка код Сенте, Тамаш Пеце, 01.03.2018.
 • Допринос истакнутих Јевреја на развој привреде, културе и здравља у Суботици у 19. веку и на почетку 20. века, Милош Вулековић, 06.07.2016.
 • Карло VI, Марко Ушћебрка, 25.05.2016.
 • Миграције Словака у јужну Угарску у 18. и 19. веку, Јан Ђемровски, 16.03.2016.
 • Тридесетогодишњи рат, Ненад Мусић, 29.06.2015.
 • Покрет Румуна у Угарској 1848/1849. године, Ђорђел Димча, 18.06.2015.
 • Упоредна анализа српских и мађарских кола у светлу историје узајамних утицаја у 19. веку на територији јужне Угарске, Соња Миливојевић, 15.04.2015.
 • Спољна политика Аустроугарске према Балкану од Нагодбе до Првог светског рата, Владимир Контрин, 28.11.2014.
 • Аналогије и различитости у реформној политици Сечењи Иштвана и Кошут Лајоша, Јудит Ракош, 21.11.2013.
 • Принц Еуген Савојски, Игор Марков, 07.09.2012.
 • Ширење реформације у Мађарској, Атила Мађар, 06.09.2012.
 • Револуција у Мађарској 1848/1849. године, са освртом на војни аспект, Виктор Ђери, 27.06.2012.
 • Национално буђење и ослобођење Срба и Грка, Мирослав Терзић, 18.02.2011.
Врх стране