Огласна табла

11.12.2018. - Одбрана завршног рада

Анита Скендеровић, студент ОАС Педагогије, брани завршни рад на тему:

Улога информационо-комуникационе технологије у свакодневици младих, у  понедељак, 17.12.2018.  у 15.30, каб. 100

пред комисијом:
проф. др Оливера Гајић, председник комисије
доц. др Биљана Лунгулов, члан
проф. др Милица Андевски, ментор.

Врх стране