Консултације

Летњи семестар 2018/19.

др Снежана Смедеревац, ред. проф.

Уторак           09.30 – 10.30
Среда             09.30 – 10.30

303

др Марија Зотовић-Костић, ред. проф.

Понедељак    10.30 – 11.30
Четвртак        10.30 – 11.30

137

др Иван Јерковић, ред. проф.

Понедељак    12.00 – 13.30
Уторак           11.00 – 12.00

137

др Јасмина Коџопељић, ред. проф.

Понедељак   12.00 – 13.00
Среда            13.00 – 14.00

146 и 117

др Весна Гаврилов-Јерковић, ред. проф.

Понедељак   18.00-19.00
Уторак          13.30-14.30

121

др Сунчица Здравковић, ред.проф.

Уторак          12.00 – 13.30
Среда            13.30 – 15.00

304

др Зденка Нововић, ред.проф.

Понедељак    11.00 – 12.00
Уторак           11.00 – 12.00

304

др Душанка Митровић, ред.проф.

Среда          12.00 – 13.00 Четвртак        14.00 – 15.00

303

др Небојша Мајсторовић, ванр.проф.

Уторак           14.15 – 15.15
Среда             12.00 – 13.00

145

др Љиљана Михић, ванр. проф.

Среда           12.00 – 13.00
Петак             11.00 – 12.00

304

др Владимир Михић, ванр. проф.

Понедељак   09.30 – 10.30
Петак            13.30 – 14.30

135

др Ивана Михић, ванр проф.

Плаћено одсуство

137

др Петар Чоловић, ванр. проф.

Понедељак   15.30 – 16.30
Уторак          12.00 – 13.00

303

др Јелена Шакотић-Курбалија, ванр. проф.

Понедељак   11.00 – 12.00
Среда            16.15 – 17.15

135

др Јелица Петровић, ванр. проф.

Уторак          12.30 - 13.30
Четвртак       10.30 - 11.30

137

др Јасмина Пекић, ванр. проф.

Понедељак   12.00-13.00
Уторак          14.00-15.00

146

др Вељко Јовановић, ванр. проф.

Уторак          15.15 – 16.15
Среда            13.30 – 14.30

342

др Александра Трогрлић, доцент

Уторак          11.00 – 12.00
Четвртак       12.30 –13.30

146

др Тања Јевремов, доцент

понедељак   13.30 – 14.30
уторак          12.00 – 13.00

341

др  Бојан Јаничић, доцент

Понедељак   16.30  - 17.30
Четвртак       08.00 – 09.00

342

др Дејан Пајић, доцент

Уторак          15.00 – 16.00
Среда            10.30 – 11.30

341

др Борис Попов, доцент

Среда        15.00 – 16.00
Четвртак       11.00 – 12.00

145

др Снежана Товиловић, доцент

Уторак           14.00-15.00
Среда             12.00-13.00

121 и 304

др Ана Генц, доцент

Уторак          14.00 – 15.00
Четвртак       10.30 – 11.30

146

др Бојана Динић, доцент

Среда             12.30- 13.30
Петак             09.30- 10.30

304

др Јелена Матановић, доцент

Понедељак   10.00 – 11.00
Уторак          08.00 – 09.00

145

др Бојана Бодрожа, доцент

Понедељак    13.30 – 14.30
Петак             13.30 – 14.30

135

Илија Миловановић, асистент

Понедељак    15.00 – 16.00
Уторак           14.00 – 15.00

146

Милан Ољача, асистент

Понедељак    13.30 – 14.30
Четвртак        12.00 – 13.00

303

Марина Обреновић, асистент

Среда         12.30 – 13.30
Четвртак        10.30 – 11.30

137

др Ивана Јаковљев, асистент

Понедељак    12.30 – 13.30
Четвртак        12.30 – 13.30

304 и Лаб.

Драгана Јелић, асистент

Понедељак    09.30 – 10.30
Четвртак        16.30 – 17.30

145

др Отто Барак, ванр. проф.

у договору са наставником

304

др Мирјана Дејановић, ванр. проф.

у договору са наставником

304

Врх стране